Płyty SBR ogólnego zastosowania

Kategoria: Płyty gumowe

Płyty SBR produkowane są na bazie kauczuku butadienowo-stearynowego. Przeznaczone są m.in. do produkcji uszczelnień lub też jakichkolwiek innych elementów gumowych do pracy statycznej w środowisku obojętnym. Zakres temperatur w których zachowują swoje właściwości mieści się w przedziale od -30oC do 70oC.

Podział płyt SBR

  • pod względem twardości - standardowa twardość płyt SBR to 65 ShA w tolerancji +/-5. Dopuszczalny zakres twardości mieści się w przedziale od 50ShA do 80ShA lub innych wcześniej ustalonych z klientem,
  • pod względem koloru - standardowo płyty SBR są koloru czarnego, jednak jest również możliwość wykonania płyt w innym kolorze np. czerwonym, niebieskim, zielonym, beżowym lub innym, wcześniej uzgodnionym z klientem, zgodnie z możliwościami technologicznymi naszej firmy,
  • przekładek tkaninowych (zbrojenia) - do zwiększenia wytrzymałości płyt również proponujemy gumę z przekładkami tkaninowymi w środku: 1, 2 lub więcej w zależności od grubości płyty,
  • powierzchni - standardowo płyty posiadają obustronne gładkie powierzchnie jak również na życzenie mogą posiadać odcisk tkaniny jedno lub obustronny.

Wymiary płyt SBR

Standardowe wymiary płyt SBR to:

  • grubość: od 0,5mm do 50mm,
  • szerokość: od 1m do 1,4m,
  • długość: od 5m do 15m bieżących.
  • płyty w rolkach: od 0,5mm do 20mm
  • płyty formowane 1x1m: od 20mm do 50mm

Zastosowanie

Płyty SBR mają bardzo szerokie zastosowanie, od przemysłu motoryzacyjnego, przez budownictwo, aż po kolejnictwo. Wykonuje się z nich także uszczelki gumowe, profilowane i płaskie, oringi (uszczelniające pierścienie), kurtyny i wibroizolacje.

 

Specyfikacja techniczna

 

Właściwość Wartość Metoda badania w/g
Twardość (H) 65°ShA ± 5 PN-80/C-04238
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 4 MPa PN-ISO 37/2007
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 150 % PN-ISO 37/2007
Temperatura kruchości (Tk), max -30 °C PN-ISO 812/1999
Gęstość (r) max 1,45 Mg/cm3 PN-ISO 2781/AC1:1996

 

Tolerancje wymiarowe

 

Grubość mm Szerokość
mm
Długość
mm
Liczba przekładek tkaninowych
1 ± 0,3 1000
lub
1200
± 30

10000

± 100  
1,5 1
2
2,5
3 1 lub 2
3,5
4
5 ± 0,5 5000 ± 50
6
8
10 ± 0,8
12 ± 1,2
15 ± 1,5 1000 1000 ± 30  
20 ± 2,0
25 ± 2,5
30 ± 3,0
35 ± 3,5
40 ± 3,5
50 ± 4,0

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach i odchyłkach wymiarów uzgodnionych między producentem i odbiorcą.