Płyty SBR ogólnego zastosowania

Kategoria: Płyty gumowe

Charakterystyka

Płyty gumowe SBR ogólnego zastosowania są produkowane na bazie kauczuku styrenowo-butadienowego. Dzięki swoim właściwościom guma ta wykazuje dużą odporność fizyko-mechaniczną i jest wykorzystywana w praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Pracuje w środowisku obojętnym w stanie nie rozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +70°C.

Właściwości

- dobra odporność fizyko-mechaniczna,

- dobra odporność na roztwory wodne, 

- dobra odporność na niskoprocentowe alkohole, 

- dobra odporność na glikole,

- dobra odporność na  solanki,

- brak odporności na promieniowanie  słoneczne oraz UV.

 

Rodzaje

- twardość: standardowa twardość płyt SBR to 650ShA w tolerancji +/-5. Dopuszczalny zakres twardości mieści się w przedziale od 500ShA do 800ShA lub innych wcześniej ustalonych z klientem.

- kolor: standardowo płyty SBR są koloru czarnego, jest również możliwość wykonania płyt w innym kolorze np. czerwony, niebieski, zielony, beżowy lub inny wcześniej uzgodniony z Klientem zgodnie z możliwościami technologicznymi.

- zbrojenie: do zwiększenia wytrzymałości płyt również proponujemy gumę z przekładkami tkaninowymi w środku: 1, 2 lub więcej w zależności od grubości płyty.

- powierzchnia:  standardowo płyty posiadają obustronne gładkie powierzchnie jak również na życzenie mogą posiadać odcisk tkaniny jedno lub obustronny.       

 

Wymiary

- grubość:   od 0,5mm do 50mm,

- szerokość: od 1m do 1,4m,

- długość: od 5m do 15m bieżących.

 

 płyty w rolkach: od 0,5mm do 20mm

 płyty formowane 1x1m: od 20mm do 50mm

Specyfikacja techniczna

 

Właściwość Wartość Metoda badania w/g
Twardość (H) 65°ShA ± 5 PN-80/C-04238
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 4 MPa PN-ISO 37/2007
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 150 % PN-ISO 37/2007
Temperatura kruchości (Tk), max -30 °C PN-ISO 812/1999
Gęstość (r) max 1,45 Mg/cm3 PN-ISO 2781/AC1:1996

 

Tolerancje wymiarowe

 

Grubość mm Szerokość
mm
Długość
mm
Liczba przekładek tkaninowych
1 ± 0,3 1000
lub
1200
± 30

10000

± 100  
1,5 1
2
2,5
3 1 lub 2
3,5
4
5 ± 0,5 5000 ± 50
6
8
10 ± 0,8
12 ± 1,2
15 ± 1,5 1000 1000 ± 30  
20 ± 2,0
25 ± 2,5
30 ± 3,0
35 ± 3,5
40 ± 3,5
50 ± 4,0

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach i odchyłkach wymiarów uzgodnionych między producentem i odbiorcą.

 

Pliki