Płyty gumowe FKM (VITON)

Kategoria: Płyty gumowe

Charakterystyka

Płyta gumowa produkowana na bazie kauczuku fluorowego charakteryzuje się przede wszystkim wysoką odpornością na starzenie cieplne w powietrzu oraz wysokie temperatury pracy.

Płyty gumowe FKM/FPM  pracuje w środowisku   w stanie nie rozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +110°C, przy pracy zmiennej nawet do +130°C.

Właściwości

- szczególna odporność chemiczna i cieplna

- odporność na ozon i promieniowanie UV

- niewielka przepuszczalność gazów i minimalny spadek wagi w warunkach próżni

- odporność na oleje i paliwa

- odporność na agresywne związki chemiczne

- odporność na oleje i smary mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi

- odporność na węglowodory aromatyczne i alifatyczne

- odporność na kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy)

- odporność na biopaliwa

- dobre właściwości fizyko-mechaniczne

 

Rodzaje

- twardość: standardowa twardość płyt FKM to 750ShA w tolerancji +/-5.  

- kolor: standardowo  są koloru czarnego,

 

Wymiary

- grubość:   od 1mm do 10mm,

- szerokość: 1,2mm,

- długość: do 10mb.

Specyfikacja techniczna

 

Właściwość Wartość
Twardość, (H) 75oShA
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 7 MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 300%
Gęstość (r), max 1,95Mg/cm3