Płyty antyelektrostatyczne-przewodzące

Kategoria: Płyty gumowe

Charakterystyka

Płyta gumowa antyelektrostatyczna dzięki swoim właściwościom odprowadza ładunki elektryczne z powierzchni  co w rezultacie eliminuje efekt elektryzowania się. 

Wykazuje dużą odporność fizyko-mechaniczną. Pracuje w środowisku obojętnym w stanie nie rozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +70°C.

 

Właściwości

- przewodzenie ładunków elektrycznych,

- zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi,

- odporna na odkształcenia,

- dobra odporność fizyko-mechaniczna,

- wysokie parametry wytrzymałościowe.

 

Rodzaje

- twardość: standardowa twardość płyt spożywczych to 650ShA w tolerancji +/-5.  

- powierzchnia:  standardowo płyty posiadają obustronne gładkie powierzchnie jak również na życzenie mogą posiadać odcisk tkaniny jedno lub obustronny.       Wymiary

- grubość:   od 1mm do 50mm,

- szerokość: od 1m do 1,4m,

- długość: od 5m do 15m bieżących.

 

 płyty w rolkach: od 1mm do 12mm

 płyty formowane 1x1m: od  15 mm do 50mm

Specyfikacja techniczna

 

Właściwość Wartość Metoda badania w/g
Twardość, (H) 65±5°ShA

PN-C-04238:1980

Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 8 MPa PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 250% PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wskaźnik ścieralności (Ks) 200mm3 PN-ISO 4649:2007
Opór powierzchniowy Rs max 108W PN-E-05203:1992
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 70°C po 72h (SC) ΔTSb, max/ ΔEb,  max / ΔH,  max ±30% / -50% / ±10°ShA PN-ISO 188:2000
Temperatura kruchości (Tk), max -35oC PN-ISO 812/1999
Gęstość (r), max 1,30 Mg/cm3 PN-ISO 2781+AC1:1996