Płyty antyelektrostatyczne-przewodzące

Kategoria: Płyty gumowe

Charakterystyka

Płyta gumowa antyelektostatyczna dzięki swoim właściwościom odprowadza ładunki elektryczne z powierzchni  co w rezultacie eliminuje efekt elektryzowania się.
Wykazuje dużą odporność fizyko-mechaniczną. Pracuje w środowisku obojętnym w stanie nierozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +70°C.

Właściwości

 • przewodzenie ładunków elektrycznych,
 • zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi,
 • odporna na odkształcenia,
 • dobra odporność fizyko-mechaniczna,
 • wysokie parametry wytrzymałościowe.

Zastosowanie płyt gumowych antyelektrostatycznych

 • przemysł elektroniczny,
 • przemysł energetyczny,
 • przemysł rolniczy.

Rodzaje

 • twardość: standardowa twardość płyt spożywczych to 65oShA w tolerancji +/-5.
 • powierzchnia:  standardowo płyty posiadają obustronne gładkie powierzchnie jak również na życzenie mogą posiadać odcisk tkaniny jedno lub obustronny.      

Wymiary

 • grubość: od 1mm do 50mm,
 • szerokość: od 1m do 1,4m,
 • długość: od 5m do 15m bieżących.
 • płyty w rolkach: od 1mm do 12mm
 • płyty formowane 1x1m: od 20mm do 50mm

Specyfikacja techniczna

 

Właściwość Wartość Metoda badania w/g
Twardość, (H) 65±5°ShA PN-C-04238:1980
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 8 MPa PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 250% PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wskaźnik ścieralności (Ks) 200mm3 PN-ISO 4649:2007
Opór powierzchniowy Rs max 108W PN-E-05203:1992
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 70°C po 72h (SC) ΔTSb, max/ ΔEb,  max / ΔH,  max ±30% / -50% / ±10°ShA PN-ISO 188:2000
Temperatura kruchości (Tk), max -35oC PN-ISO 812/1999
Gęstość (r), max 1,30 Mg/cm3 PN-ISO 2781+AC1:1996

 

Tolerancje wymiarowe

 

Grubość mm Szerokość
mm
Długość
mm
Liczba przekładek tkaninowych
1 ± 0,3 1000
lub
1200
± 30

10000

± 100  
1,5 1
2
2,5
3 1 lub 2
3,5
4
5 ± 0,5 5000 ± 50
6
8
10 ± 0,8
12 ± 1,2
15 ± 1,5 1000 1000 ± 30  
20 ± 2,0
25 ± 2,5
30 ± 3,0
35 ± 3,5
40 ± 3,5
50 ± 4,0

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach i odchyłkach wymiarów uzgodnionych między producentem i odbiorcą.