Płyty trudnościeralne

Kategoria: Płyty gumowe

Charakterystyka

Płyty gumowe TRUDNOŚCIERALNE dzięki swoim właściwościom wykazuje dużą odporność fizyko-mechaniczną, wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie. Pracuje w środowisku obojętnym w stanie nie rozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +70°C.

 

Właściwości

- odporna na ścieranie, odkształcenia,

- dobra odporność fizyko-mechaniczna,

- dobra odporność na roztwory wodne, 

- dobra odporność na niskoprocentowe alkohole, 

 

Rodzaje

- twardość: standardowa twardość płyt trudnościeralnych to 650ShA w tolerancji +/-5. Dopuszczalny zakres twardości mieści się w przedziale od 500ShA do 800ShA lub innych wcześniej ustalonych z klientem.

- zbrojenie: do zwiększenia wytrzymałości płyt również proponujemy gumę z przekładkami tkaninowymi w środku: 1, 2 lub więcej w zależności od grubości płyty.

- powierzchnia:  standardowo płyty posiadają obustronne gładkie powierzchnie jak również na życzenie mogą posiadać odcisk tkaniny jedno lub obustronny.       Wymiary

- grubość:   od 1mm do 50mm,

- szerokość: od 1m do 1,4m,

- długość: od 5m do 15 m bieżących.

 

 płyty w rolkach: od 1mm do 15mm

 płyty formowane 1x1m: od 20mm do 50mmSpecyfikacja techniczna

 

Właściwość Wartość Metoda badania w/g
Twardość, (H) 65±5°ShA PN-C-04238:1980
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 8 MPa PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 150% PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wskaźnik ścieralności (Ks) 150mm3 PN-ISO 4649:2007
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 70°C po 72h (SC) ΔTSb, %, max / ΔEb, %, max / ΔH, °ShA, max ±30 / -50 / ±10 PN-ISO 188:2000
Temperatura kruchości (Tk), max -35oC PN-ISO 812/1999
Gęstość (r), max 1,25Mg/cm3 PN-ISO 2781+AC1:1996

 

Tolerancje wymiarowe

 

Grubość mm Szerokość
mm
Długość
mm
Liczba przekładek tkaninowych
1 ± 0,3 1000
lub
1200
± 30

10000

± 100  
1,5 1
2
2,5
3 1 lub 2
3,5
4
5 ± 0,5 5000 ± 50
6
8
10 ± 0,8
12 ± 1,2
15 ± 1,5 1000 1000 ± 30  
20 ± 2,0
25 ± 2,5
30 ± 3,0
35 ± 3,5
40 ± 3,5
50 ± 4,0

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach i odchyłkach wymiarów uzgodnionych między producentem i odbiorcą.