Płyty spożywcze

Kategoria: Płyty gumowe

Charakterystyka

Płyty gumowe SPOŻYWCZE charakteryzują się brakiem sadzy w swoim składzie. Dlatego kolor beżowy jest charakterystyczny dla tego rodzaju gum. Surowce  wykorzystywane do ich produkcji jak również proporcje pozwalają wykorzystywać gumę do celów spożywczych oraz farmaceutycznych.. Pracuje w środowisku obojętnym w stanie nie rozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.

Właściwości

- dobra odporność fizyko-mechaniczna,

- wysokie parametry wytrzymałościowe, 

 

Rodzaje

- twardość: standardowa twardość płyt spożywczych to 600ShA w tolerancji +/-5.  

- zbrojenie: do zwiększenia wytrzymałości płyt również proponujemy gumę z przekładkami tkaninowymi w środku: 1, 2 lub więcej w zależności od grubości płyty.

- powierzchnia:  standardowo płyty posiadają obustronne gładkie.

 

Wymiary

- grubość:   od 1mm do 50mm,

- szerokość: od 1m do 1,4m,

- długość: od 5m do 15m bieżących.

 

 płyty w rolkach: od 1mm do  12mm

 płyty formowane 1x1m: od 15mm do 50mm

Specyfikacja techniczna

 

Właściwość Wartość Metoda badania w/g
Twardość, (H) 60°ShA PN-C-04238:1980
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 5 MPa PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 300% PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 70°C po 144h (SC) ΔTSb, max / ΔEb, max / ΔH, max ±30 / -50 / ±10 PN-ISO 188/2000
Temperatura kruchości (Tk), max -35°C PN-ISO 812/1999
Gęstość (r), max 1,5Mg/cm3 PN-ISO 2781+AC1:1996

 

Tolerancje wymiarowe

 

Grubość mm Szerokość
mm
Długość
mm
Liczba przekładek tkaninowych
1 ± 0,3 1000
lub
1200
± 30

10000

± 100  
1,5 1
2
2,5
3 1 lub 2
3,5
4
5 ± 0,5 5000 ± 50
6
8
10 ± 0,8
12 ± 1,2
15 ± 1,5 1000 1000 ± 30  
20 ± 2,0
25 ± 2,5
30 ± 3,0
35 ± 3,5
40 ± 3,5
50 ± 4,0

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach i odchyłkach wymiarów uzgodnionych między producentem i odbiorcą.