Płyty chloroprenowe CR

Kategoria: Płyty gumowe

Charakterystyka

Płyta gumowa CR produkowana na bazie kauczuku chloroprenowego. W efekcie uzyskujemy gumę odporną na rozcieńczone kwasy i zasady jak również wykazuje dobrą odporność na starzenie   atmosferyczne. Płyty gumowe CR pracują w środowisku w stanie nie rozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +90°C.

 

Właściwości

- guma o podwyższonej odporności na starzenie atmosferyczne, działanie ozonu oraz UV,

- odporność na czynniki chemiczne,

- odporność na glikole, alkohole, roztwory soli,

- odporność na rozcieńczone kwasy i zasady,

- odporność na roztwory wodne.

 

Rodzaje

- twardość: standardowa twardość płyt CR to 650ShA w tolerancji +/-5. Dopuszczalny zakres twardości mieści się w przedziale od 500ShA do 650ShA lub innych wcześniej ustalonych z klientem.

- kolor: standardowo płyty CR są koloru czarnego.

- zbrojenie: do zwiększenia wytrzymałości płyt również proponujemy gumę z przekładkami tkaninowymi w środku: 1, 2 lub więcej w zależności od grubości płyty.

- powierzchnia:  standardowo płyty posiadają obustronne gładkie powierzchnie jak również na życzenie mogą posiadać odcisk tkaniny jedno lub obustronny.       

 

Wymiary

- grubość:   od 0,5mm do 50mm,

- szerokość: od 1m do 1,4m,

- długość: od 5m do 15m bieżących.

 

 płyty w rolkach: od 0,5mm do 15mm

 płyty formowane 1x1m: od 20mm do 50mm

Specyfikacja techniczna

 

Właściwość Wartość Metoda badania w/g
Twardość, (H) 65°ShA PN-C-04238:1980
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min 4 MPa PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 200% PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Względne odkształcenie trwałe po ściskaniu przy stałym odkształceniu (ect),  max. w temp. 70 °C po 24h / temp. 100 °C po 24h 40% / 60% PN-ISO 815/1998
Odporność na działanie rozcieńczonych kwasów w temp. 23oC czas 72h (20% H2SO4; 50% kwas octowy) Δm max 2% PN-ISO 1817:2001/Ap1:2002
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 100°C po 72h: ΔTSb / ΔEb / ΔH ±30 / -50 / ±10 PN-ISO 188/2000
Temperatura kruchości (Tk), max -30oC PN-ISO 812/1999
Gęstość (r), max 1,55  Mg/cm3 PN-ISO 2781+AC1:1996

 

Tolerancje wymiarowe

 

Grubość mm Szerokość
mm
Długość
mm
Liczba przekładek tkaninowych
1 ± 0,3 1000
lub
1200
± 30

10000

± 100  
1,5 1
2
2,5
3 1 lub 2
3,5
4
5 ± 0,5 5000 ± 50
6
8
10 ± 0,8
12 ± 1,2
15 ± 1,5 1000 1000 ± 30  
20 ± 2,0
25 ± 2,5
30 ± 3,0
35 ± 3,5
40 ± 3,5
50 ± 4,0

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach i odchyłkach wymiarów uzgodnionych między producentem i odbiorcą.

 

Tolerancje wymiarowe

 

Grubość mm Szerokość
mm
Długość
mm
Liczba przekładek tkaninowych
1 ± 0,3 1000
lub
1200
± 30

10000

± 100  
1,5 1
2
2,5
3 1 lub 2
3,5
4
5 ± 0,5 5000 ± 50
6
8
10 ± 0,8
12 ± 1,2
15 ± 1,5 1000 1000 ± 30  
20 ± 2,0
25 ± 2,5
30 ± 3,0
35 ± 3,5
40 ± 3,5
50 ± 4,0

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach i odchyłkach wymiarów uzgodnionych między producentem i odbiorcą.