Płyty EPDM

Kategoria: Płyty gumowe

EPDM

Charakterystyka

Płyta gumowa produkowana na bazie kauczuku EPDM charakteryzuje się przede wszystkim wysoką odpornością na starzenie cieplne w powietrzu oraz wysokie temperatury pracy.

Płyty gumowe EPDM  pracuje w środowisku   w stanie nie rozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +100°C, przy pracy zmiennej nawet do +120°C.

Właściwości

- guma o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, działanie ozonu oraz UV,

- odporna na wysokie temperatury (cyklicznie nawet do 120°C),

- odporność na środki czyszczące, detergenty,

- odporność na słabe kwasy i zasady,

- odporność na gorącą wodę i parę wodną,

- jest dobrym izolatorem elektrycznym,

- dobra odporność fizyko-mechaniczna,

- dobra odporność na roztwory wodne.

 

Rodzaje

- twardość: standardowa twardość płyt EPDM to 600ShA w tolerancji +/-5. Dopuszczalny zakres twardości mieści się w przedziale od 500ShA do 800ShA lub innych wcześniej ustalonych z klientem.

- kolor: standardowo płyty EPDM są koloru czarnego, jest również możliwość wykonania płyt w innym kolorze np. czerwony, niebieski, zielony, beżowy lub inny wcześniej uzgodniony z Klientem zgodnie z możliwościami technologicznymi.

- zbrojenie: do zwiększenia wytrzymałości płyt również proponujemy gumę z przekładkami tkaninowymi w środku: 1, 2 lub więcej w zależności od grubości płyty.

- powierzchnia:  standardowo płyty posiadają obustronne gładkie powierzchnie jak również na życzenie mogą posiadać odcisk tkaniny jedno lub obustronny.       Wymiary

- grubość:   od 0,5mm do 50mm,

- szerokość: od 1m do 1,4m,

- długość: od 5m do 15m bieżących.

 

 płyty w rolkach: od 0,5mm do 15mm

 płyty formowane 1x1m: od  15mm do 50mm

Specyfikacja techniczna

 

Właściwość Wartość Metoda badania w/g
Twardość (H) 60-65oShA PN-C-04238:1980
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb) min 4 MPa PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min 200% PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Temperatura kruchości (Tk), °C, max -30°C PN-ISO 812/1999

Względne odkształcenie trwałe po ściskaniu przy stałym odkształceniu (ect) max:

w temp. 70°C po 24h / w temp.100°C po 24h

40% / 60% PN-ISO 815:1998
Gęstość (r), max 1,40 Mg/cm3 PN-ISO 2781+AC1:1996
Temperatura pracy od -20°C do 110°C
(cyklicznie do 130°C)
 

 

Tolerancje wymiarowe

 

Grubość mm Szerokość
mm
Długość
mm
Liczba przekładek tkaninowych
1 ± 0,3 1000
lub
1200
± 30

10000

± 100  
1,5 1
2
2,5
3 1 lub 2
3,5
4
5 ± 0,5 5000 ± 50
6
8
10 ± 0,8
12 ± 1,2
15 ± 1,5 1000 1000 ± 30  
20 ± 2,0
25 ± 2,5
30 ± 3,0
35 ± 3,5
40 ± 3,5
50 ± 4,0

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach i odchyłkach wymiarów uzgodnionych między producentem i odbiorcą.